We zijn verhuisd in Slotervaart! Klik hier voor ons nieuwe adres.
 • Home /
 • Niet tevreden?

Niet tevreden?

Buurtteam Amsterdam Nieuw-West, SEZO Emancipatie & Participatie en SEZO Spel & Opvoeden zijn onderdeel van SEZO.

De medewerkers van SEZO doen hun best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de dienstverlening. Hier kun je lezen hoe je jouw klacht kenbaar kunt maken en hoe SEZO daarmee omgaat. Je kunt ook de folder Klachtencode downloaden:

Folder Klachtencode

Klacht over SEZO?
Ben je niet tevreden over de behandeling door SEZO of over de kwaliteit van onze dienstverlening? Dan kun je het beste eerst contact opnemen met de medewerker die jou heeft geholpen. Alle medewerkers hebben de opdracht om klachten serieus te nemen. Wij verwachten dat een gesprek meestal tot een bevredigende oplossing zal leiden. Wanneer een dergelijk gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kun je een klacht indienen bij SEZO.

Een klacht indienen kan op verschillende manieren:

 • Via het klachtenformulier onderaan deze pagina.
 • Per e-mail: klachten@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl
 • Schriftelijk: SEZO, Postbus 90453, 1006 BL Amsterdam, t.a.v. de klachtencoördinator.
 • Telefonisch via 020 – 667 51 00, vragen naar de klachtencoördinator.
 • Mondeling, aan de balie bij SEZO, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam.

Benodigde gegevens
Voor de behandeling van jouwklacht hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

 • Jouw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of e-mailadres).
 • Datum van het voorval waarover jouw klacht gaat.
 • Gegevens over de persoon of datgene waarover de klacht gaat.
 • Een beschrijving van de klacht.

Je kunt ook aangeven wat je wilt dat SEZO doet naar aanleiding van jouw klacht.

Contact binnen een week
Wij nemen binnen een week na ontvangst van jouw klacht telefonisch of schriftelijk contact met je op. Je krijgt dan:

 • Bevestiging van de inhoud van jouw klacht. Zo nodig vragen wij jouw om verduidelijking.
 • Uitleg over de afhandeling van jouw klacht.
 • Een overzicht van de mogelijkheden om jouw klacht toe te lichten.
 • De naam van de persoon die jouw klacht behandelt. Bij hem of haar kun je terecht met alle vragen over de afhandeling. Dit is overigens nooit de persoon over wie je een klacht heeft.
 • Uitsluitsel of jouw klacht volledig is en in behandeling kan worden genomen.

Antwoord binnen zes weken
Je krijgt binnen zes weken na ontvangst van jouw klacht schriftelijk antwoord, tenzij anders met jou is afgesproken. Het antwoord bevat:

 • Een samenvatting van jouw klacht.
 • De bevindingen uit het onderzoek naar jouw klacht.
 • De conclusies van de organisatie over jouw klacht.

Als SEZO meer dan zes weken nodig heeft om jouw klacht te beantwoorden, kan SEZO deze termijn met vier weken verlengen. Je hoort binnen zes weken na ontvangst van jouw klacht of SEZO extra tijd nodig heeft.

Vragen?
Je kunt met vragen over de afhandeling van jouw klacht altijd contact opnemen met de behandelaar van jouw klacht.

Naar de gemeentelijke ombudsman
Ben je ontevreden over de afhandeling van jouw klacht door SEZO? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman via telefoonnummer 020 – 625 99 99 of via www.gemeentelijkeombudsman.nl

Klachtenreglement
De klachtencode is vastgelegd in het klachtenreglement van SEZO. Het klachtenreglement ligt ter inzage op het Hoofdkantoor van SEZO, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam.

Bescherming persoonsgegevens
SEZO legt persoonsgegevens van cliënten vast in dossiers. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. SEZO heeft een privacyreglement waarin de toepassing van de AVG is geregeld. Het privacyreglement is in te zien op het hoofdkantoor van SEZO, Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam alsmede op de website van SEZO: www.sezo.nl.

Klik op de link voor het klachtenformulier.