• Home /
  • Missie/Waarden/Visie

Missie/Waarden/Visie

Wie zijn wij?

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam met Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het Emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen, Daadkr8 is het mannencentrum. SEZO geeft uitvoering aan de Spelinlopen en Speel-o-theken in Amsterdam Nieuw-West en biedt informatie, advies en ondersteuning.


Missie

SEZO stelt inwoners van Amsterdam Nieuw-West in staat om aan het maatschappelijk leven deel te nemen en om in kwetsbare periodes hun leven op de rails te houden of weer te krijgen.


Waarden

Dit is voor SEZO van waarde:
• SEZO start vanuit een basis van vertrouwen en respect;
• SEZO gaat uit van mogelijkheden;
• SEZO werkt doelmatig en doelgericht;
• SEZO stelt telkens de vraag: Heeft de Amsterdammer uit Nieuw-West er baat bij?


Visie

SEZO ziet nadrukkelijk meerwaarde in het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke dienstverlening, de sociale basis en de eerstelijns zorg. Voor veel Amsterdammers uit Nieuw-West is de drempel om hulp te vragen groot. Door samen te werken met partijen die deze Amsterdammers al goed kennen, kunnen we de drempel verlagen en eerder ondersteuning bieden.

Ten aanzien van schuldenproblematiek is SEZO overtuigd van de kracht van vroegsignalering. Door samen te werken met schuldeisers komen we eerder in gesprek met Amsterdammers waar problematische schulden dreigen en kunnen we erger voorkomen. Daarnaast gaan wij met Amsterdammers in gesprek op basis van de schaarste-theorie en betrekken we ook andere invalshoeken dan puur financiële in het traject van schuldhulpverlening (wonen, zorg, aanpak huiselijk geweld, psychosociale problematiek, etc.).
Leven in een stad als Amsterdam brengt een sterke rol van problematieken als grote anonimiteit, lagere sociale cohesie, onbekendheid met bestaande voorzieningen, cultuurverschillen, armoede en taalproblemen met zich mee. Het werken in buurtgerichte netwerken met informele en formele partijen biedt veel kansen om deze problematieken beter het hoofd te bieden.

De komende maanden werken wij samen met onze coalitiepartners aan een offerte voor de Buurtteams Amsterdam Nieuw-West. Als we deze opdracht gegund krijgen, werken we de komende jaren aan het opzetten van effectieve, laagdrempelige buurtteams in alle buurten in Nieuw-West.

00

Beleid

Om onze missie en visie te realiseren, wil SEZO excelleren binnen de verschillende onderdelen van maatschappelijke dienstverlening en werken wij buurtgericht. Daarbij maakt SEZO gebruik van ervaring, kennis, expertise en netwerken, die zijn opgebouwd in het opereren als maatschappelijke dienstverlener in de afgelopen 35 jaar. Wij bieden dienstverlening op onder meer de terreinen algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk, emancipatie en empowerment (vrouwen en mannen). SEZO zet zich bewust en enthousiast in voor de verwezenlijking van buurtteams in Amsterdam Nieuw-West. Dichtbij en nog beter bereikbaar voor de inwoners van ons stadsdeel.

SEZO maakt waar mogelijk gebruik van de inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers omdat wij ervan overtuigd zijn dat hun rol voor Amsterdammers uit Nieuw-West een waardevolle aanvulling biedt op de rol van onze professionals.

SEZO wil haar dienstverlening continu bewaken, beheren en verbeteren en daarbij voldoen aan de klanteisen, -wensen en -behoeften en geldende wet-, regelgeving en normen. Daarvoor is er een managementsysteem opgesteld op basis van de normen volgens het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland.

De core business van SEZO is en blijft het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen in Amsterdam Nieuw-West.

SEZO Werkwijze Infographic

Op weg met SEZO schetst een beeld van onze werkwijze:

  1. Amsterdammer in beeld
  2. SEZO voegt in
  3. We gaan samen aan de slag
  4. SEZO voegt uit

(klik op de afbeelding)