WegWijsSalon Station Wildeman 23 november van start!
  • Home /
  • Missie/Waarden/Visie

Missie/Waarden/Visie

Wie zijn wij?

Stichting SEZO staat voor het verlenen van maatschappelijke diensten in Amsterdam Nieuw-West. Daaronder valt in ruime zin het bieden van ondersteuning aan Amsterdammers door middel van het organiseren en inrichten van buurtteams en het financieren van buurtteamactiviteiten, integrale schuldhulpverlening en vroegsignalering, en sociaal raadslieden.

Samen met onze samenwerkingspartners HVO-Querido, perMens en Sensa Zorg vormen wij een buurtteamorganisatie: Buurtteam Amsterdam Nieuw-West.
Onze sociale basis activiteiten zijn ondergebracht bij SEZO Emancipatie&Participatie, met Vrouw en Vaart en Daadkr8 als ontmoetingscentra. SEZO Spel&Opvoeden geeft uitvoering aan de Spelinlopen en Speel-o-theken in Amsterdam Nieuw-West en biedt informatie, advies en ondersteuning.

Wij stellen inwoners van Amsterdam Nieuw-West in staat om aan het maatschappelijk leven deel te nemen en om in kwetsbare periodes hun leven op de rails te houden of weer te krijgen.


Missie

“Samen sterk in de buurt voor alle Amsterdammers in Nieuw-West”

Het buurtteam is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Bijvoorbeeld als je geldzorgen hebt, meer sociale contacten wilt, of zo lang mogelijk zelfstandig thuis wil blijven wonen. Bij het buurtteam zoeken we samen met de Amsterdammer naar een oplossing.

Amsterdammers in Nieuw-West vinden hun buurtteams op bekende plekken die goed bereikbaar zijn in Slotervaart, Geuzenveld, Slotermeer, Nieuw Sloten/de Aker en in Osdorp.

Ook werken we samen met veel andere inwoners en organisaties om Amsterdammers zo goed mogelijk te helpen. Door samen te werken kunnen we meer en sneller voor elkaar krijgen en dit maakt ons samen sterk.


Waarden

De kernwaarden van onze samenwerking zijn: voor iedereen, eigen regie, vertrouwen, verbinden, nieuwsgierig en flexibel. Wij zijn divers in achtergrond, doelgroepen en aanpak.


Visie en beleid

Voor veel Amsterdammers uit Nieuw-West is de drempel om hulp te vragen groot. Door samen te werken met formele en informele partijen die deze Amsterdammers al goed kennen, kunnen we de drempel verlagen en eerder ondersteuning bieden. Wij werken daarvoor samen met verschillende partijen, maar ook met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Wij geloven in het vergroten van zelfredzaamheid en stimuleren dat.

De buurtteams zijn laagdrempelig toegankelijk. We voeren hiervoor het logo van Buurtteam Amsterdam. In elk buurtteam werken buurtteammedewerkers vanuit verschillende achtergronden: voorheen maatschappelijk werkers, Samen Doeners, ambulante ondersteuners, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Aan elk buurtteam is een vast team bestaanszekerheid (schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, (Vroeg) Eropaf en WPI verbonden. Ieder buurtteam heeft een eigen, herkenbare locatie en organiseert inloop en spreekuren in de buurt op satellietlocaties en Huizen van de Wijk. Door de buurtteams dichtbij, integraal en slim te organiseren en te blijven leren dragen wij bij aan een goed functionerend, laagdrempelig en efficiënt stelsel van sociale zorg met gelijke kansen voor alle Amsterdammers.

Onze dienstverlening bewaken, beheren en verbeteren wij continu en daarbij voldoen we aan de klanteisen, -wensen en -behoeften en geldende wet-, regelgeving en normen. Daarvoor is er een managementsysteem opgesteld op basis van de normen volgens het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Elk jaar stellen wij ons beleid op aan de hand van het managementjaarplan.

Het hart van ons werk is en blijft het bieden van ondersteuning aan kwetsbare mensen in Amsterdam Nieuw-West. Met elkaar en voor elkaar. Krachtgericht in plaats van klachtgericht. Zo komt iedere Amsterdammer een stap verder.