• Home /
  • Nieuws /
  • Ondertekening convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’

Ondertekening convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’

Gisteren ondertekenden SEZO/Buurtteam Amsterdam Nieuw-West, andere (maatschappelijke) organisaties, gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West, Rijksoverheid, bedrijven en bewonersorganisaties het convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’ (voormalig Masterplan Nieuw-West) in het van Eesterenmuseum aan de Sloterplas. Hierin komen de gezamenlijke waarden, ambities, opgaven en aanpak samen om problemen zoals armoede, criminaliteit en kansenongelijkheid, aan te pakken.

De alliantie Samen Nieuw-West heeft het doel om de leefbaarheid, veiligheid, kansengelijkheid en welvaart van het stadsdeel structureel te verbeteren. De komende 20 jaar gaan we een samenwerking aan waarvoor momenteel een uitvoeringsprogramma wordt uitgewerkt. Deze wordt elke vier jaar geactualiseerd.