Sociaal Raadslieden (28-36 uur per week)

Wij zoeken zo spoedig mogelijk meerdere bekwame en enthousiaste Sociaal Raadslieden (28 tot 36 uur per week) die samen met de buurtteammedewerkers de integrale werkwijze verder uit gaan bouwen.

Over het buurtteam

Vanaf 1 april 2021 kan elke Amsterdammer terecht bij een buurtteam voor vragen en ondersteuning op het gebied wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid. Elk buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met verschillende expertises. Samen met de Ouder- en Kind Teams vormen zij de spil in de wijk waar alle zorg en ondersteuning samenkomt. Fysiek nabij in de buurt en in samenhang georganiseerd: eenvoudig, herkenbaar en laagdrempelig. Een plek in de buurt waar men kan binnenlopen of naar toe kan bellen. Zorg en ondersteuning wordt daarmee beter vindbaar voor de Amsterdammers.

De buurtteams ondersteunen Amsterdammers om hun situatie duurzaam te verbeteren en zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Altijd in afstemming met de Amsterdammer en gericht op zijn of haar specifieke situatie: dicht bij zijn of haar leefwereld. Ze doen dat door te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving, het netwerk in kaart te brengen en een verbinding te maken met collectieve voorzieningen in de buurt. Waar nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld. 

Hoewel het Sociaal Raadsliedenwerk in de buurtteams een specialistische functie is, werken zij in het belang van een laagdrempelige toegang in de buurt. Dit kan op de fysieke locatie van de buurtteams zijn maar ook op locaties van onze externe samenwerkingspartners.

Wat houdt de functie in?

De Sociaal Raadslieden versterken de bestaanszekerheid en rechtspositie van Amsterdammers. Zij zijn de gids naar voorzieningen in de (voor de kwetsbare Amsterdammer) vaak complexe bureaucratie. De sociaal raadsvrouw/man richt zich in het, meestal individuele, contact op vragen, tekorten en problemen van mensen die samenhangen met wet- en regelgeving op de terreinen van sociale zekerheid, belastingen, arbeid, huisvesting, consumentenzaken, proces- en beslagrecht, bestuursrecht, vreemdelingenrecht en personen- en familierecht. 

Hulpverlening: Amsterdammers informeren over hun rechten en plichten m.b.t. de voor hen geldende wet- en regelgeving, hen helpen optimaal gebruik te maken van de voorzieningen waarop zij recht hebben; Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen voor het zelf beheren van administratie, aanvragen van voorzieningen en de omgang met instanties; Ook werkt de sociaalraadsvrouw/man samen met de andere disciplines in het buurtteam waarbij er aandacht is voor problematiek op andere leefgebieden, zodat door de inzet van een integraal aanbod de positie van de Amsterdammer duurzaam kan verbeteren.

Beleidsbeïnvloeding: signaleren van knelpunten en onrechtvaardigheden in specifieke wet- en regelgeving, resp. de uitvoering ervan; bevorderen van de toegankelijkheid van en klantvriendelijke bejegening dóór specifieke instanties. 

Je voert deze taken uit in een integraal team samen met (oa) schuldhulpverleners, generalisten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Wat ga je doen in deze functie?

 • Je verzamelt informatie over de situatie, de behoeften van de Amsterdammer en over (de complexiteit van) diens sociaal juridische problematiek;
 • Je verstrekt informatie over de werkwijze van de hulpverlening en/of regelingen en voorzieningen op sociaaljuridisch terrein;
 • Je verleent concrete hulpverlening, o.a. belastingzaken zoals aangifte, toeslagen aanvragen/corrigeren, inkomens- en voorzieningenchecks;
 • Je ondersteunt bij het invullen van formulieren, het opstellen van brieven, het schrijven van bezwaarschriften en (in uitzonderingsgevallen) het begeleiden bij hoorzittingen;
 • Je verricht intermediaire activiteiten, zoals het bemiddelen en bieden van juridische bijstand bij problemen in het contact van Amsterdammers met instanties;
 • Je signaleert achterliggende problematiek en verwijst Amsterdammers door, bijvoorbeeld in gevallen waarbij specialistische hulp nodig is; Je werkt daarbij samen met de andere disciplines in het buurtteam;
 • Je organiseert voorlichtingsactiviteiten aan Amsterdammers in de wijk en speelt daarbij in op actuele ontwikkelingen in de buurt;
 • Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen en knelpunten in wet- en regelgeving;
 • Je verricht daarbij belangenbehartigende activiteiten, zoals andere (overheids-) instanties inlichten over gesignaleerde knelpunten en (mogelijke) onwenselijke gevolgen voor de positie van specifieke groepen;
 • Je onderhoudt contact en werkt samen met externe hulpverlenings- instanties en organisaties; zowel op lokaal als regionaal en mogelijk landelijk niveau;
 • Je draagt bij aan het ontwikkelen van het beleid van het Buurtteam;
 • Je werkt samen met betrokken vrijwilligers en biedt hen ondersteuning in de dienstverlening aan de Amsterdammer.

Wie ben jij?

 • Wij zoeken iemand die met een integrale werkwijze het verschil wil maken voor de sociaal juridische positie van Amsterdammers in Nieuw-West;
 • Je hebt een afgerond hbo-diploma, SJD of een juridische achtergrond is een pré;
 • Je hebt een gedegen kennis op sociaaljuridisch terrein; Je beschikt over kennis van wetten en regelgeving;
 • Je bent bekend met de sociale kaart; Je bent bereid om (basis)kennis te ontwikkelen over de verschillende disciplines binnen het Buurtteam;
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep van de buurtteams en oog voor culturele diversiteit; Je bent bekend met actuele maatschappelijke vraagstukken;
 • Je bent flexibel en in staat om samen met de andere disciplines van het buurteam outreachend te werken aan maatwerk voor de Amsterdammer;
 • Je beschikt over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van brieven, bezwaarschriften en rapportages;
 • Je beschikt over uitstekende gesprekstechnieken en sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van klanten en het onderhouden van contact met externe instanties;
 • Je bent goed thuis in het werken met geautomatiseerde (registratie) systemen;
 • Je bent accuraat en beschikt over een goed analytisch vermogen;
 • Je bent in staat (maatschappelijke en beleidsmatige) knelpunten te onderkennen en analyseren;
 • Je kunt relativeren, bent flexibel en cultuursensitief;
 • Bij voorkeur heb je ervaring in een soortgelijke functie;

Wat bieden wij?

 • Een dynamische en afwisselende functie in een buurteamorganisatie in ontwikkeling, een multidisciplinaire organisatie in Amsterdam Nieuw-West;
 • Een integrale en intensieve samenwerking met collega’s van andere disciplines binnen de Buurtteamorganisatie;
 • Veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, innovatie, en ondernemerschap in de wijk;
 • Een omgeving met een ruime variatie aan werkzaamheden waarbij je in springt op actuele vraagstukken en daarmee een waardevolle bijdrage levert aan de (vaak kwetsbare) positie van Amsterdammers.
 • De mogelijkheid om (vakinhoudelijk) te ontwikkelen door een breed aanbod aan cursussen en trainingen (zowel intern en extern);
 • Een loopbaanbudget (LBB) en individueel keuzebudget (IKB);
 • De mogelijkheid om hybride te werken; Thuis en op verschillende locaties van het Buurtteam.

Als werkgever streven wij naar een diverse en inclusieve werkomgeving voor onze vrijwilligers en medewerkers. Een open organisatie waar iedereen zich veilig voelt en waar respect is voor elkaar. Ons personeelsbestand is een afspiegeling van de buurt waarin wij werken. Gelijkwaardigheid en diversiteit staat voorop, ongeacht iemands afkomst, geaardheid, achtergrond, leeftijd, sekse of geloof. Daardoor ontstaat een werksfeer waarin ruimte is voor elke unieke collega met zijn eigen unieke talenten en waar verschillen worden gewaardeerd. Kandidaten met een diverse achtergrond worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Salaris en dienstverband

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal Werk, schaal 8. De salarisrange ligt tussen minimaal € 2.867,- en maximaal € 4.068,- bruto bij een voltijds dienstverband (36 u/w). Het dienstverband wordt in eerste instantie voor één jaar aangegaan.

Informatie en reageren

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.
Reageren op deze vacature kan door je motivatiebrief en CV te sturen aan Dagmar den Ouden (HRM) via e-mail hr@sezo.nl met in de onderwerpregel ‘sollicitatie Sociaal Raadslid’;

Voor toelichting en vragen over deze functie kun je terecht bij Annemieke Wijers (Sociaal Raadsvrouw) via 06-41419543, of Teamleider Sociaal Raadslieden Merten Duijn via 06-51908470 of m.duijn@buurtteamamsterdamnieuwwest.nl.

Informatie over de organisatie is ook te vinden op de website van SEZO: www.sezo.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.