Bestuur

RAAD VAN TOEZICHT EN RAAD VAN BESTUUR

De statuten van SEZO zijn conform de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, opgesteld door de branchevereniging MO-groep en zijn in 2011 in het register bijgeschreven.

Raad van Toezicht

Erik Heijdelberg (voorzitter)
Petra van Zuijlen
Sandra Bos
Karin Reilingh
Lesley Dragtenstein

Het e-mailadres van de Raad van Toezicht is: raadvantoezicht@sezo.nl

Raad van Toezicht Erik Heijdelberg
Erik Heijdelberg
Sinds maart dit jaar ben ik begonnen als voorzitter van de Raad van Toezicht van SEZO. Ik ben in mijn hele loopbaan altijd betrokken gebleven bij maatschappelijke initiatieven in Amsterdam, waar ik geboren en getogen ben. Ik was betrokken bij het oprichten van gezondheidscentra, bij de ouderenzorg en bij de jeugdzorg. Momenteel ben ik ook toezichthouder bij verpleeghuizen en bij de huisartsenposten. Mij gaat het erom dat Amsterdammers de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben en dat er goed naar hen wordt geluisterd. In mijn loopbaan ben ik bestuurder geweest in de forensische zorg, Pieter Baan Centrum en tbs en tot de zomer 2020 als bestuurder van een landelijke organisatie voor jeugdbescherming, pleegzorg en jeugdreclassering. Gedurende de 20 jaar daarvoor heb ik in veel conflictgebieden in Afrika, Afghanistan, Peru, voormalig Joegoslavië etc. gewerkt aan opbouw van gezondheidsvoorzieningen en participatie van gemeenschappen. Amsterdam Nieuw-West is dé plek waar Amsterdam zijn sterke sociale kant kan laten zien en verder ontwikkelen! Daar wil ik graag aan bijdragen.
Raad van Toezicht Petra van Zuijlen
Petra van Zuijlen
Opgeleid als registeraccountant heb ik in de loop der jaren diverse functies vervuld in accountancy, fusie- en overnameadvies en financieel management. Vanaf februari 2020 ben ik als partner verbonden aan PwC, één van de ‘Big Four’ financieel advieskantoren. Hier richt ik mij vooral op financieel onderzoek bij fusies en overnames in de zorgsector en bij grote en middelgrote ondernemingen. Naast mijn werk als financieel adviseur ben ik met veel plezier actief als toezichthouder in zorg en welzijn, en als penningmeester van een VvE. Wat een voorrecht om op deze wijze invulling te mogen geven aan mijn maatschappelijke betrokkenheid! Het geeft me veel voldoening om met mijn kennis en ervaringen een bijdrage te kunnen leveren. Geboren en getogen in Brabant, ben ik alweer ruim 10 jaar een trotse Amsterdammer. Vanuit mijn thuis in de Hoofddorppleinbuurt is stadsdeel Nieuw-West heel dichtbij en dat maakt het werken met SEZO voor mij extra bijzonder.
Raad van Toezicht Sandra Bos
Sandra Bos
Met veel plezier ben ik sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van SEZO. Ik woon in de Indische Buurt in Amsterdam Oost, niet ver van mijn werk op de Hogeschool van Amsterdam. Hier ben ik als projectleider en docent-onderzoeker betrokken bij tal van stedelijke vraagstukken, waaronder schuldhulpverlening, duurzaamheid, bijstand en leefbaarheid. Rondom deze thema’s zet ik in diverse Amsterdamse buurten, waaronder Nieuw-West, projecten op met de gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en bewoners. Sociale zekerheid, participatie en democratische vernieuwing vormen een rode draad in mijn werk. Aan deze thema’s werkte ik eerder binnen het ministerie van Wonen en de Verenigde Naties. Graag zet ik ook de komende tijd mijn enthousiasme, kennis en netwerken in voor deze mooie organisatie in Nieuw-West.
Raad van Toezicht Karin Reilingh
Karin Reilingh
Sinds 2016 ben ik lid van de Raad van Toezicht. In het verleden heb ik gewoond in Slotervaart en gewerkt voor stadsdeel Nieuw West. Eerst als beleidsadviseur en later als programmamanager Sociale Vernieuwing. In beide functies was ik zeer betrokken bij de SEZO. Ik heb me sterk gemaakt voor de realisatie van Vrouw en Vaart. Ik ben blij dat ik die betrokkenheid, die altijd gebleven is, heb kunnen omzetten in een actieve rol in de RvT.
Ik heb jarenlang bij de gemeente Amsterdam en bij woningbouwcorporatie Ymere gewerkt, in diverse management- en adviesfuncties. Op dit moment werk ik als interimmanager en adviseur. Ik houd me vooral bezig met leefbare wijken, wonen en maatschappelijk vastgoed. Ik woon sinds mijn 18de met veel plezier in Amsterdam. Ik ben van Nieuw West naar Oost verhuisd. Ik heb een volkstuin in Noord en fiets en wandel veel door de stad.
Raad van Toezicht Lesley Dragtenstein
Lesley Dragtenstein
Ik ben sinds 2004 als advocaat werkzaam. Ik ben mijn praktijk gestart in Utrecht, maar thans is het kantoor waar ik samen met een partner werkzaam ben, gevestigd in Amsterdam West. Daarnaast ben ik als deeltijd docent verbonden aan de Hogeschool Inholland te Rotterdam. Voordat ik als advocaat mijn werkzaamheden begon, heb ik diverse functies uitgeoefend, waaronder adviseur personeelsvoorziening, hoofd personeelszaken en hoofd Europees Sociaal Fonds. Alle uitgeoefende functies bevonden zich op het snijvlak mens en arbeid. Mensen zijn voor een volwaardige plaats in de samenleving voor een belangrijk deel afhankelijk van een baan. Ik vind het daarom belangrijk dat de afstemming en verhouding tussen mensen (werknemers) en hun werk (werkgevers) goed is. Ook in mijn advocatenpraktijk komt dit tot uiting omdat ik in mijn algemene praktijk veel zaken behandel in de rechtsgebieden arbeids- en ondernemingsrecht. Ik ben vereerd een bijdrage te mogen leveren aan de Raad van Toezicht van SEZO, omdat ik vanuit deze rol mijn kennis en ervaring kan inzetten voor het mooie werk van SEZO die mensen ondersteunt bij hun streven naar een volwaardige plaats in de samenleving.

Raad van Bestuur

Sylvia den Hollander

Raad van Bestuur Sylvia den Hollander
Sylvia den Hollander
Sinds 2016 ben ik met veel plezier directeur-bestuurder van SEZO. Daarvoor heb ik als interim- en (project) manager op verschillende plekken in het sociaal domein in Amsterdam gewerkt. Bijvoorbeeld bij HVO-Querido aan het opzetten van nieuwe woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen. En bij Impuls, ook in Amsterdam Nieuw-West aan het opzetten van peuterscholen.
De afgelopen jaren bij SEZO ben ik bezig geweest met het beter bereikbaar maken van SEZO voor de Amsterdammers uit Nieuw-West. In samenwerking met onze partners in de buurten hebben we ervoor gezorgd dat we steeds beter gevonden worden en dat ons aanbod aansluit bij de behoefte in het stadsdeel. Daarnaast heb ik gewerkt aan een verbeterde samenwerking met de andere maatschappelijke dienstverleners in de stad. Zo hebben we een uniforme werkwijze voor schuldhulpverlening ontwikkeld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.
Ik woon in Driemond in Amsterdam Zuidoost met mijn twee kinderen en mijn hond.