Bestuur

RAAD VAN TOEZICHT EN RAAD VAN BESTUUR

Raad van Toezicht

Erik Heijdelberg (voorzitter)
Petra van Zuijlen
Sandra Bos
Karin Reilingh
Lesley Dragtenstein

De Raad van Toezicht kunt u bereiken via bestuurssecretaris Marina Klein m.klein@sezo.nl

Raad van Toezicht Erik Heijdelberg
Erik Heijdelberg
Sinds maart dit jaar ben ik begonnen als voorzitter van de Raad van Toezicht van SEZO. Ik ben in mijn hele loopbaan altijd betrokken gebleven bij maatschappelijke initiatieven in Amsterdam, waar ik geboren en getogen ben. Ik was betrokken bij het oprichten van gezondheidscentra, bij de ouderenzorg en bij de jeugdzorg. Momenteel ben ik ook toezichthouder bij verpleeghuizen en bij de huisartsenposten. Mij gaat het erom dat Amsterdammers de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben en dat er goed naar hen wordt geluisterd. In mijn loopbaan ben ik bestuurder geweest in de forensische zorg, Pieter Baan Centrum en tbs en tot de zomer 2020 als bestuurder van een landelijke organisatie voor jeugdbescherming, pleegzorg en jeugdreclassering. Gedurende de 20 jaar daarvoor heb ik in veel conflictgebieden in Afrika, Afghanistan, Peru, voormalig Joegoslavië etc. gewerkt aan opbouw van gezondheidsvoorzieningen en participatie van gemeenschappen. Amsterdam Nieuw-West is dé plek waar Amsterdam zijn sterke sociale kant kan laten zien en verder ontwikkelen! Daar wil ik graag aan bijdragen.
Raad van Toezicht Petra van Zuijlen
Petra van Zuijlen
Opgeleid als registeraccountant heb ik in de loop der jaren diverse functies vervuld in accountancy, fusie- en overnameadvies en financieel management. Vanaf februari 2020 ben ik als partner verbonden aan PwC, één van de ‘Big Four’ financieel advieskantoren. Hier richt ik mij vooral op financieel onderzoek bij fusies en overnames in de zorgsector en bij grote en middelgrote ondernemingen. Naast mijn werk als financieel adviseur ben ik met veel plezier actief als toezichthouder in zorg en welzijn, en als penningmeester van een VvE. Wat een voorrecht om op deze wijze invulling te mogen geven aan mijn maatschappelijke betrokkenheid! Het geeft me veel voldoening om met mijn kennis en ervaringen een bijdrage te kunnen leveren. Geboren en getogen in Brabant, ben ik alweer ruim 10 jaar een trotse Amsterdammer. Vanuit mijn thuis in de Hoofddorppleinbuurt is stadsdeel Nieuw-West heel dichtbij en dat maakt het werken met SEZO voor mij extra bijzonder.
Raad van Toezicht Sandra Bos
Sandra Bos
Met veel plezier ben ik sinds 2018 lid van de Raad van Toezicht van SEZO. Ik woon in de Indische Buurt in Amsterdam Oost, niet ver van mijn werk op de Hogeschool van Amsterdam. Hier ben ik als projectleider en docent-onderzoeker betrokken bij tal van stedelijke vraagstukken, waaronder schuldhulpverlening, duurzaamheid, bijstand en leefbaarheid. Rondom deze thema’s zet ik in diverse Amsterdamse buurten, waaronder Nieuw-West, projecten op met de gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en bewoners. Sociale zekerheid, participatie en democratische vernieuwing vormen een rode draad in mijn werk. Aan deze thema’s werkte ik eerder binnen het ministerie van Wonen en de Verenigde Naties. Graag zet ik ook de komende tijd mijn enthousiasme, kennis en netwerken in voor deze mooie organisatie in Nieuw-West.
Raad van Toezicht Karin Reilingh
Karin Reilingh
Sinds 2016 ben ik lid van de Raad van Toezicht. In het verleden heb ik gewoond in Slotervaart en gewerkt voor stadsdeel Nieuw West. Eerst als beleidsadviseur en later als programmamanager Sociale Vernieuwing. In beide functies was ik zeer betrokken bij de SEZO. Ik heb me sterk gemaakt voor de realisatie van Vrouw en Vaart. Ik ben blij dat ik die betrokkenheid, die altijd gebleven is, heb kunnen omzetten in een actieve rol in de RvT.
Ik heb jarenlang bij de gemeente Amsterdam en bij woningbouwcorporatie Ymere gewerkt, in diverse management- en adviesfuncties. Op dit moment werk ik als interimmanager en adviseur. Ik houd me vooral bezig met leefbare wijken, wonen en maatschappelijk vastgoed. Ik woon sinds mijn 18de met veel plezier in Amsterdam. Ik ben van Nieuw West naar Oost verhuisd. Ik heb een volkstuin in Noord en fiets en wandel veel door de stad.
Raad van Toezicht Lesley Dragtenstein
Lesley Dragtenstein
Ik ben sinds 2004 als advocaat werkzaam. Ik ben mijn praktijk gestart in Utrecht, maar thans is het kantoor waar ik samen met een partner werkzaam ben, gevestigd in Amsterdam West. Daarnaast ben ik als deeltijd docent verbonden aan de Hogeschool Inholland te Rotterdam. Voordat ik als advocaat mijn werkzaamheden begon, heb ik diverse functies uitgeoefend, waaronder adviseur personeelsvoorziening, hoofd personeelszaken en hoofd Europees Sociaal Fonds. Alle uitgeoefende functies bevonden zich op het snijvlak mens en arbeid. Mensen zijn voor een volwaardige plaats in de samenleving voor een belangrijk deel afhankelijk van een baan. Ik vind het daarom belangrijk dat de afstemming en verhouding tussen mensen (werknemers) en hun werk (werkgevers) goed is. Ook in mijn advocatenpraktijk komt dit tot uiting omdat ik in mijn algemene praktijk veel zaken behandel in de rechtsgebieden arbeids- en ondernemingsrecht. Ik ben vereerd een bijdrage te mogen leveren aan de Raad van Toezicht van SEZO, omdat ik vanuit deze rol mijn kennis en ervaring kan inzetten voor het mooie werk van SEZO die mensen ondersteunt bij hun streven naar een volwaardige plaats in de samenleving.

Raad van Bestuur

Anne Marie Hoogland


Met diverse ervaringen in de publieke sector betreed ik nu het sociale domein. Ik heb jarenlang gewerkt in de lokale politiek van Amsterdam, in de Nederlandse kunst en cultuursector en als consultant – ondernemer. Ik werk vaak in organisaties met maatschappelijke oriëntatie en een transformatie- of innovatieopdracht. Daarbij richt ik mijn aandacht op het resultaat voor de Amsterdammers waar de dienstverlening van SEZO/Buurtteam Amsterdam Nieuw-West voor bedoeld is.

Het heeft voor mij een bijzondere betekenis om te werken in de stad Amsterdam. De plaats waar ik woon, waar mijn familie vandaan komt en waar onze kinderen zijn opgegroeid. De superdiversiteit, de dynamiek van emancipatie en mogen zijn wie je bent, maar ook de architectuur en het prachtige water dat onze stad rijk is, dat draagt bij aan mijn welzijn & welvaart.

Ieder mens doorleeft kwetsbare periodes in het leven en onze samenleving is best complex.  Sommigen mensen hebben een professionele bondgenoot nodig in de maatschappelijke dienstverlening, anderen regelen dat binnen het eigen netwerk of kopen dat in. Daarmee wordt de opdracht van SEZO nog belangrijker als het gaat om onze werkwijze en betrouwbaarheid naar de Amsterdammers die wij bezoeken of die bij ons aankloppen. Het is mijn inzet om met alle medewerkers van onze organisatie, met onze partners in de wijk en Amsterdammers zelf, professioneel en met aandachtige betrokkenheid te werken en te helpen. Het gaat om de verbetering van de weerbaarheid van Amsterdammers in onze buurten.