• Home /
 • Niet tevreden?

Niet tevreden?

De medewerkers van SEZO en Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West doen hun best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de dienstverlening. Hier kun je lezen hoe je jouw klacht kenbaar kunt maken en hoe wij daarmee omgaan.

Klacht over SEZO of Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West?
Ben je niet tevreden over de behandeling van SEZO of Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West of over de kwaliteit van onze dienstverlening? Dan kun je het beste eerst contact opnemen met de medewerker die jou heeft geholpen. Alle medewerkers hebben de opdracht om klachten serieus te nemen. Wij verwachten dat een gesprek meestal tot een bevredigende oplossing zal leiden. Wanneer een dergelijk gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kun je een formele klacht indienen bij SEZO/ Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West.

Een formele klacht indienen kan op verschillende manieren:

 • Via het klachtenformulier onderaan deze pagina.
 • Per e-mail: klachten@buurtteamorganisatieamsterdamnieuwwest.nl
 • Schriftelijk: SEZO/ Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West, Postbus 90453, 1006 BL Amsterdam, t.a.v. de klachtencoördinator.
 • Telefonisch via 020 – 667 51 00, vragen naar de klachtencoördinator.
 • Mondeling, aan de balie bij Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West, locatie Louwesweg 6G, 1066 EC Amsterdam.

Benodigde gegevens
Voor de behandeling van jouw klacht hebben wij de volgende gegevens van je nodig:

 • Jouw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of e-mailadres).
 • Datum of periode van het voorval waarover jouw klacht gaat.
 • Gegevens over de persoon of datgene waarover de klacht gaat.
 • Een beschrijving van de klacht.

Je kunt ook aangeven wat je wilt dat SEZO/ Buurtteamorganisatie Nieuw-West doet naar aanleiding van jouw klacht.

Contact binnen vijf werkdagen
Wij nemen binnen vijf werkdagen na ontvangst van jouw klacht telefonisch of schriftelijk contact met je op. Je krijgt dan:

 • Uitleg over de afhandelingsprocedure van de klacht;
 • Indien bekend, de naam van degene die de klacht behandelt. (Dit is nooit degene over wie een klacht gaat);
 • Uitsluitsel of de klacht volledig is en kan worden behandeld.

Antwoord binnen zes weken
Je krijgt binnen zes weken na ontvangst van jouw klacht schriftelijk antwoord, tenzij anders met jou is afgesproken. Het antwoord bevat:

 • Een samenvatting van jouw klacht.
 • De bevindingen uit het onderzoek naar jouw klacht.
 • De conclusies van de organisatie over jouw klacht.

Als SEZO/ Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West meer dan zes weken nodig heeft om jouw klacht te beantwoorden, kunnen wij deze termijn met vier weken verlengen. Je hoort binnen zes weken na ontvangst van jouw klacht of wij extra tijd nodig heeft.

Vragen?
Je kunt met vragen over de afhandeling van jouw klacht altijd contact opnemen met de behandelaar van jouw klacht.

Naar de ombudsman Metropool in Amsterdam
Ben je ontevreden over de afhandeling van jouw klacht door ons? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de ombudsman Metropool in Amsterdam via telefoonnummer 020 – 625 99 99 of via https://www.ombudsmanmetropool.nl/.

Klachtenreglement
De klachtenregeling is vastgelegd in het klachtenreglement van SEZO/ Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West. Je kunt het klachtenreglement opvragen door een e-mail te sturen aan klachten@buurtteamorganisatieamsterdamnieuwwest.nl.

Bescherming persoonsgegevens
SEZO/ Buurtteamorganisatie Amsterdam Nieuw-West legt persoonsgegevens van cliënten vast in dossiers. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij hebben een privacyreglement waarin de toepassing van de AVG is geregeld. Het privacyreglement  vind je hier: www.sezo.nl/privacyverklaring

Klik op de link voor het klachtenformulier.