• Home /
  • Kwaliteit en zekerheid

Kwaliteit en zekerheid

Wij vinden het belangrijk dat we Amsterdammers, netwerkpartners en opdrachtgevers kunnen garanderen dat we werken volgens de nieuwste normen betreffende kwaliteit van de organisatie en betreffende deskundigheid van medewerkers.

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk: SEZO behaalt als eerste gecombineerde certificering tot 2023

In 2021 heeft SEZO voor het eerst een gecombineerd certificeringstraject doorlopen met een toetsing op kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en tegelijkertijd op het kwaliteitslabel van de NVVK. Dit heeft wederom geresulteerd  in een certificaat van Sterk Sociaal Werk tot 11 oktober 2023. Wij zijn tevens het eerste lid van Sociaal Werk Nederland dat deze gecombineerde toets heeft doorlopen en het certificaat hiervoor heeft gehaald.

In 2017 heeft  SEZO als eerste organisatie in Amsterdam en als derde organisatie in Nederland het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (SWN) behaald. Het certificaat en de registratie hadden betrekking op het Algemeen Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening en Sociaal Raadslieden. In 2019 was SEZO opnieuw gecertificeerd.

Kwaliteitslabel NVVK

SEZO is het eerste lid van de NVVK dat in 2021 een gecombineerde audit heeft laten uitvoeren met SWN & NVVK en waarvoor wij zijn gecertificeerd.

In 2015 is SEZO voor het eerst gecertificeerd voor het kwaliteitslabel van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. In 2018 hebben we opnieuw het certificaat ontvangen. In 2020 is het kwaliteitslabel van de NVVK aangepast naar een soortgelijk label als dat van Sociaal Werk Nederland.

ISO 27001

SEZO is sinds 2023  ISO-27001 gecertificeerd.
ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe er met het beveiligen van informatie moet worden omgegaan, met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie en de cliënten zeker te stellen.

SEZO is lid van:

· Sociaal Werk Nederland 
(Landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening)

· NVVK
(Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren)

· SOMOSA Amsterdam
(Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Welzijn Amsterdam)

· SEZO beschikt over de ANBI status
(Algemeen Nut Beogende Instellingen)