• Home /
  • Kwaliteit en zekerheid

Kwaliteit en zekerheid

Wij vinden het belangrijk dat we Amsterdammers, netwerkpartners en opdrachtgevers kunnen garanderen dat we werken volgens de nieuwste normen betreffende kwaliteit van de organisatie en betreffende deskundigheid van medewerkers.

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk: SEZO behaalt als eerste gecombineerde certificering met de NVVK

In 2021 heeft SEZO voor het eerst een gecombineerd certificeringstraject doorlopen met een toetsing op kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en tegelijkertijd op het kwaliteitslabel van de NVVK. Wij zijn tevens het eerste lid van Sociaal Werk Nederland dat deze gecombineerde toets heeft doorlopen en het certificaat hiervoor heeft gehaald voor beide labels. In 2023 ontvingen we opnieuw voor beide kwaliteitslabels een certificaat na een gecombineerde audit!

In 2017 heeft SEZO als eerste organisatie in Amsterdam en als derde organisatie in Nederland het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (SWN) behaald. Het certificaat en de registratie hadden betrekking op het Algemeen Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening en Sociaal Raadslieden. In 2019 was SEZO opnieuw gecertificeerd.

Kwaliteitslabel NVVK

SEZO is het eerste lid van de NVVK dat in 2021 een gecombineerde audit voor kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland en NVVK heeft laten uitvoeren. Voor beide labels ontvingen wij opnieuw een certificaat. Ook in 2023 ontvingen wij na een gecombineerde toets weer een certificaat voor beide labels.

In 2015 is SEZO voor het eerst gecertificeerd voor het kwaliteitslabel van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. In 2018 hebben we opnieuw het certificaat ontvangen. In 2020 is het kwaliteitslabel van de NVVK aangepast naar een soortgelijk label als dat van Sociaal Werk Nederland.

ISO 27001

SEZO is sinds 2023  ISO-27001 gecertificeerd.
ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe er met het beveiligen van informatie moet worden omgegaan, met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie en de cliënten zeker te stellen.

SEZO is lid van:

· Sociaal Werk Nederland 
(Landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening)

· NVVK
(Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren)

· SOMOSA Amsterdam
(Samenwerkende Organisaties Maatschappelijk Welzijn Amsterdam)

· SEZO beschikt over de ANBI status
(Algemeen Nut Beogende Instellingen)