• Home /
  • Statement tegen discriminatie

Statement tegen discriminatie

SEZO verwerpt iedere vorm van uitsluiting

SEZO en ons werkgebied, het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, zijn in vele opzichten divers. Zowel de inwoners van Nieuw-West als onze vrijwilligers en medewerkers verschillen van elkaar in onder meer aspecten als afkomst, sociaal-economische achtergrond, leeftijd, geloof. Dat is een groot goed! Als SEZO dragen wij een verantwoordelijkheid in het aankaarten van oorzaken van kansenongelijkheid, racisme en andere vormen van discriminatie die ons werkveld raken. Om die reden kunnen en willen wij niet wegkijken. SEZO gaat voor gelijke kansen en gelijke rechten, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen en niet worden benadeeld door bijvoorbeeld etnisch profileren.

Een recent voorbeeld is de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Ruim 44% van de getroffen Amsterdamse huishoudens woont in ons stadsdeel. Bij deze toeslagenaffaire lijkt sprake te zijn van rassendiscriminatie door een overheidsdienst, met zeer ernstige gevolgen voor deze gezinnen in Nieuw-West. Het leidde tot dwanginvorderingen, loonbeslagen, huisuitzettingen en inbeslagnames van bijvoorbeeld auto’s, waardoor veel gezinnen in ernstige financiĆ«le problemen kwamen. Wij spreken ons hierover uit. SEZO ondersteunt deze gezinnen en is actief betrokken bij het aansnijden van dit onrecht.

Als werkgever streven wij naar een diverse en inclusieve werkomgeving voor onze vrijwilligers en medewerkers. Een open organisatie waar iedereen zich veilig voelt en waar respect is voor elkaar. Ons personeelsbestand is een afspiegeling van de wijk waarin wij werken. Gelijkwaardigheid en diversiteit staat voorop, ongeacht iemands afkomst, geaardheid, achtergrond, leeftijd, sekse of geloof. Daardoor ontstaat een werksfeer waarin ruimte is voor elke unieke collega met zijn eigen unieke talenten en waar verschillen worden gewaardeerd.

Wij blijven daarbij kritisch kijken naar ons eigen gedrag. Diversiteit en Inclusie staan al jaren hoog op onze agenda en blijven een punt van onze aandacht en inzet. Wij vragen iedereen om met ons mee te doen en een steentje bij te dragen door het signaleren van ongelijkheid en in een respectvolle omgang met elkaar.
SEZO – in de buurt voor jou
Contact