Over SEZO

Stichting SEZO staat voor het verlenen van maatschappelijke diensten in Amsterdam Nieuw-West. Daaronder valt in ruime zin het bieden van ondersteuning aan Amsterdammers door middel van het organiseren en inrichten van buurtteams en het financieren van buurtteamactiviteiten, integrale schuldhulpverlening en vroegsignalering, en sociaal raadslieden.
Samen met onze samenwerkingspartners HVO-Querido, perMens en Sensa Zorg vormen wij een buurtteamorganisatie: Buurtteam Amsterdam Nieuw-West.
Onze sociale basis activiteiten zijn ondergebracht bij SEZO Emancipatie&Participatie, met Vrouw en Vaart en Daadkr8 als ontmoetingscentra. SEZO Spel&Opvoeden geeft uitvoering aan de Spelinlopen en Speel-o-theken in Amsterdam Nieuw-West en biedt informatie, advies en ondersteuning.
Wij stellen inwoners van Amsterdam Nieuw-West in staat om aan het maatschappelijk leven deel te nemen en om in kwetsbare periodes hun leven op de rails te houden of weer te krijgen.


Missie, waarden en visie

Statement tegen discriminatie

Samenstelling Bestuur

Kwaliteit en zekerheid

Jaarverslagen

Niet tevreden?

Privacy