• Home /
  • Het verhaal van Laila, slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire: “Opeens had ik een schuld van 30.000 euro”

Het verhaal van Laila, slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire: “Opeens had ik een schuld van 30.000 euro”

Laila (36) is een alleenstaande moeder van vier kinderen. Ze had haar leven goed op de rit, een prima baan en geen schulden. Zij is een van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire  waarbij de Belastingdienst de toeslag bij vele gezinnen heeft stopgezet, omdat zij die onterecht ontvangen zouden hebben. Deze gezinnen werden als fraudeurs weggezet. Laila vertelt wat voor impact dit heeft gehad op haar en haar gezin en hoe zij toch de kracht vond om door te zetten, vooral voor haar kinderen.

Laila was werkzaam als teamleider bij een groot telecommunicatiebedrijf en volgde een HBO-opleiding. Ze was afhankelijk van de kinderopvang en ontving kinderopvangtoeslag. Financieel was alles goed geregeld. Laila kon goed rondkomen en er waren geen schulden.

De financiële problemen ontstonden toen Laila door de Belastingdienst onaangenaam werd verrast met hele hoge onterechte invorderingen van in totaal 30.000 euro. De kinderopvangtoeslag ging altijd rechtstreeks naar de kinderopvang. Dit was volgens Laila goed geregeld. Na drie jaar vroeg de Belastingdienst om een urenverantwoording. De benodigde stukken heeft Laila daarna meerdere keren aangeleverd, maar volgens de Belastingdienst was dit niet het geval. Alle toeslagen werden direct stopgezet, er werd loonbeslag gelegd op Laila’s inkomen en er werd geld van haar rekening ingehouden zonder vooraankondiging. Hierdoor kon zij haar rekeningen niet meer betalen en brak er een zware tijd aan.

“Door de enorme hoeveelheid stress en het constant zorgen maken over hoe ik dingen moest regelen voor mezelf en voor mijn kinderen, ben ik in een burn-out terechtgekomen. Ik ben ontslagen en moest  noodgedwongen stoppen met mijn opleiding.”

Van het zorgeloze leven dat Laila met haar kinderen leidde, was niet veel meer over.

Zelf op zoek naar hulp en ondersteuning
Op een dag werd het gezin geconfronteerd met een deurwaarder. Aanleiding voor Laila’s oudste dochter om vragen te stellen over de situatie waar ze in zaten. Dit was het moment waarop Laila zelf hulp is gaan zoeken om een oplossing te vinden voor hun financiële problemen. Dat zij al jarenlang aan het knokken was tegen de Belastingdienst voor de onterechte schulden waarmee zij te maken kreeg, dat was één ding. Maar te meer wilde zij haar kinderen weghouden van alle zorgen.

“Ik wilde kostte wat het kost mijn kinderen beschermen tegen de ellende waar we in zaten. Ik wilde niet dat ze teveel mee zouden krijgen van onze financiële problemen.”

Door te Googelen, kwam zij uiteindelijk terecht bij SEZO Maatschappelijke Dienstverlening en nam direct contact op voor hulp.

“Ik ben geholpen en ondersteund door een hele oprechte schuldhulpverlener. Hij gaf mij weer hoop en een positief vooruitzicht. Samen zijn we aan de slag gegaan met het aanpakken van mijn problemen.”

Samen aan de slag
Nadat de situatie goed in kaart was gebracht, zou de schuldhulpverlener een aanvraag indienen bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA) voor een lening. Hiermee konden ze de schuldeisers een voorstel doen. Werk zoeken was belangrijk om een hoger bedrag te kunnen lenen en daarmee zou de kans dat schuldeisers akkoord gaan met een voorstel, groter worden.
De kans dat Laila onder de huidige omstandigheden een lening zou krijgen, was heel klein. Omdat zij er alles aan wilde doen om daadkrachtig te zijn om een eventuele lening af te lossen, ging zij op zoek naar een fulltime baan, en met succes.

Het was een lastige tijd. Laila was voor de opvang van haar kinderen afhankelijk van familie en vrienden, dat was niet altijd makkelijk. Daarnaast vond haar nieuwe werkgever het maar vreemd dat de Belastingdienst zulke hoge invorderingen deed op Laila’s loon. Nadat zij de situatie had uitgelegd, werd zij niet geloofd; ze had het er vast zelf naar gemaakt.

 “Het gesprek met mijn werkgever heeft mij veel pijn gedaan en ik voelde mij vernederd. Kort daarna werd mijn contract niet verlengd en op dat moment zakte de moed echt in mijn schoenen. Maar ik wist waarvoor ik het deed. Ik kon de knop snel omzetten, ondernam actie en vond een leuke baan!”

Uiteindelijk heeft Laila samen met haar schuldhulpverlener de aanvraag bij de GKA ingediend.
Mooi nieuws volgde: de aanvraag was goedgekeurd.

Blij en opgelucht
Laila voelde zich erg opgelucht door de kredietregeling. Het was weer voor het eerst na jaren dat zij weer kon slapen zonder te piekeren. En na jaren zou zij weer met haar kinderen op vakantie kunnen.

“Het gaat op dit moment heel goed. Het was een lange zware weg, maar ik heb nu geen schulden meer, alleen nog de maandelijkse aflossingen aan de GKA en dat gaat heel goed.”

Ze hoopt dat de Belastingdienst de gedupeerde ouders op korte termijn gaat compenseren. Dan kan zij sneller aflossen en het verleden ook echt afsluiten. Ze hoopt dat gedupeerden een eerlijke kans krijgen in de maatschappij. Laila wil heel graag haar studie afmaken en een huis kopen, wat nu niet mogelijk is vanwege de schuldenregeling waar ze middenin zit.

Er is hulp voor iedereen
De hulpverlening gaf Laila de steun die ze nodig had in tijden dat ze het zelf niet meer wist. Ze had niet eerder te maken gehad met schulden, raakte het vertrouwen kwijt in de overheid en andere instanties en in de belangrijkste jaren was zij bezig met schulden in plaats van werken aan haar carrière. En er was dat gevoel van schaamte.

“Ik schaamde me ervoor dat ik er zelf niet meer uit kwam. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou meemaken op zo’n jonge leeftijd en in mijn omgeving hadden ze ook hoge verwachtingen van mij. Nu weet ik dat dit iedereen kan overkomen. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die kunnen en willen helpen, die hun hart op de juiste plaats hebben. De last die je draagt hoef je niet alleen te dragen. Kies dus voor je eigen rust en geluk en vraag om hulp, want die is er. Echt!”

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————